Schuur bouwen zonder vergunning

Een Douglas schuur is ideaal om dingen in op te bergen of je hobby te beoefenen. Voordat je een schuur gaat bouwen is het belangrijk om te weten wat de bouwregels zijn. Zonder vergunning een schuur bouwen is in veel gevallen mogelijk. Wat zijn de regels en voorwaarden? Een schuur is een bijgebouw. Bijgebouwen mogen zonder vergunning worden neergezet in het ‘achtererfgebied’. Dat is in veel gevallen de achtertuin of zijtuin (v.a. 1 meter achter de voorgevel). Als het achtererfgebied en openbaar gebied aan elkaar grenzen wordt een schuur minstens 1 meter vanaf de perceelsgrens neergezet. Bij het bouwen van een Douglas schuur zijn de volgende factoren belangrijk: oppervlakte van het achtererfgebied, oppervlakte van de schuur en hoogte van de schuur. De vorm van de schuur mag zowel vierkant als rechthoekig zijn.

Maximale oppervlakte van een schuur

Van schuren is het maximale oppervlakte bij een bebouwingsgebied van:
• kleiner of gelijk aan 100 m² : 50% van het bebouwingsgebied,
• meer dan 100 m² en kleiner of gelijk aan 300 m² : 50 m² plus 20% van het deel van het bebouwingsgebied groter dan 100 m²,
• groter dan 300 m² : 90 m² plus 10% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300 m², tot een maximum van 150 m²,
• zijn er al bijgebouwen, dan moet het oppervlakte daarvan worden meegeteld!

Maximale hoogte van een schuur

In Nederland gelden deze regels voor de hoogte:
• Schuur met plat dak: hoogte maximaal 3 meter zijn.
• Schuur met kap: de nok mag maximaal 5 meter zijn en de goot op 3 meter hoogte. Het gaat dan enkel om schuren met een afstand minstens 4 meter vanaf het hoofdgebouw.
• Schuur met kap binnen de 4 meter vanaf het hoofdgebouw: de maximale hoogte is gelijk aan die van de begane grond, + 30 cm.

Let op het volgende!

Schuren bij recreatiewoningen en woonwagens mogen niet zonder vergunning gebouwd worden. Bij monumenten zijn schuren niet vergunningsvrij Als sprake is van een beschermd dorps- of stadsgezicht zijn schuren enkel vergunningsvrij als het bestemmingsplan dat toestaat. Zoals je vast doorhebt zijn de regels over het bouwen van een schuur best ingewikkeld. Als je met vragen zit is het aan te raden in overleg te gaan met de gemeente!